ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-601537 , 074-601434

นายหร้อหีม นวลดำ

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

080-7057273

นายปรีชา วิจิตรโสภา

ปลัด ทต.ควนเสาธง

082-4080575

  • วิสัยทัศน์

    “เมืองสองศาสนา นำพาชุมชนสู่สังคมสุขภาวะ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวสารชาวทต.ควนเสาธง

กิจกรรมชาวทต.ควนเสาธง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.ควนเสาธง เราดูแล

11
หมู่
7,456
ประชากร
53.69
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลควนเสาธง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)