ข่าวประกาศราคากลาง
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองปด ม.9
5 ตุลาคม 2561

1328