แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้ออจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
30 พฤศจิกายน 544

490


ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้ออจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

357


  

เอกสารแนบ
ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

375


      

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 542

541


 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2559

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
30 พฤศจิกายน 542

560


ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2560

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

435


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเหรียง-ควนยาน ม.2
30 พฤศจิกายน 542

402


โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งเหรียง-ควนยาน  ม.2
เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 542

396


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562

เอกสารแนบ
เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 542

364


ประกาศเทศบาลควนเสาธง
เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารแนบ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
30 พฤศจิกายน 542

333


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ
รายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ประกาศคตง.)
30 พฤศจิกายน 542

496


รายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ประกาศคตง.)
เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
30 พฤศจิกายน 542

241


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

246


ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 542

261


โครงการก่อสร้างถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 พฤศจิกายน 542

230


ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ