แผนพัสดุประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
30 พฤศจิกายน 544

523


แผนจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
30 พฤศจิกายน 544

505


ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  งวดที่  1   ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2560  -  มีนาคม  2561

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561
30 พฤศจิกายน 544

474


ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  งวดที่  2   ระหว่างเดือน  เมษายน  2561  -  มิถุนายน  2561

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561
30 พฤศจิกายน 544

499


ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  งวดที่  3   ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  2561  -  กันยายน  2561

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
เอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 งวดที่่ 1
30 พฤศจิกายน 542

1093


เอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 งวดที่่ 1
เอกสารแนบ
เอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 งวดที่่ 2
30 พฤศจิกายน 542

611


เอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 งวดที่่ 1   มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
เอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 งวดที่่ 1
30 พฤศจิกายน 542

555


เอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 งวดที่่ 1 

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 542

587


แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559

เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 542

447


แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

492


 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี  2562

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

467


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

469


ประกาศเทศบาล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
30 พฤศจิกายน 542

455


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
30 พฤศจิกายน 542

469


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)  

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
30 พฤศจิกายน 542

480


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
30 พฤศจิกายน 542

24


.

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 พฤศจิกายน 542

466


แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

เอกสารแนบ