ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายหร้อหีม นวลดำ นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง เปิดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยมีคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประชาชนผู้สนใจ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงาน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ พร้อมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบของธนาคารขยะ รวมถึงให้จัดพื้นที่สําหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจัดการและกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
49
15 มีนาคม 2567