รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
เอกสารประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565
30 พฤศจิกายน 544

169


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
30 พฤศจิกายน 544

420


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 544

69


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 544

73


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
30 พฤศจิกายน 544

488


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
30 พฤศจิกายน 544

551


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 544

503


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
30 พฤศจิกายน 544

499


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
30 พฤศจิกายน 544

548


เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 544

517


ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564
30 พฤศจิกายน 544

243


เอกสารแนบ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

411


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  2562

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
30 พฤศจิกายน 542

388


 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน  2562

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

434


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2562

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
30 พฤศจิกายน 542

409


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน  2562

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
30 พฤศจิกายน 542

413


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม  2563