ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายหร้อหีม นวลดำ นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง เปิดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยมีคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประชาชนผู้สนใจ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงาน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ พร้อมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบของธนาคารขยะ รวมถึงให้จัดพื้นที่สําหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจัดการและกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายหร้อหีม นวลดำ นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง เปิดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยมีคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประชาชนผู้สนใจ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงาน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ พร้อมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบของธนาคารขยะ รวมถึงให้จัดพื้นที่สําหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจัดการและกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

49

15 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลควนเสาธง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนเสาธง เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลควนเสาธง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนเสาธง เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

755

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา<br>อนุบาลสัมพันธ์<br>อำเภอตะโหมด

โครงการแข่งขันกีฬา<br>อนุบาลสัมพันธ์<br>อำเภอตะโหมด

1070

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันไทคัพ<br>มหกรรมกีฬาทัองถิ่น<br>แห่งประเทศไทย

โครงการแข่งขันไทคัพ<br>มหกรรมกีฬาทัองถิ่น<br>แห่งประเทศไทย

1042

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ<br>วันที่ 7 มกราคม 59

โครงการวันเด็กแห่งชาติ<br>วันที่ 7 มกราคม 59

1433

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการเก็บขยะ บริเวณ<br>เทศบาลและถนนหน้าเทศบาลตำบล<br>ควนเสาธง ทำความดีเพื่อถวายแก่<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br>ภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมการเก็บขยะ บริเวณ<br>เทศบาลและถนนหน้าเทศบาลตำบล<br>ควนเสาธง ทำความดีเพื่อถวายแก่<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br>ภูมิพลอดุลยเดช

1098

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ Big Cleaing

โครงการ Big Cleaing

1038

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดแยกขยะลดพาหะนำโรค

โครงการคัดแยกขยะลดพาหะนำโรค

908

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดแยกขยะลดพาหะนำโรค<br> หมู่ที่5 ,หมู่ที่ 10

โครงการคัดแยกขยะลดพาหะนำโรค<br> หมู่ที่5 ,หมู่ที่ 10

967

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

902

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการรณรงค์อุบัติเหตุจราจร

894

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องโึรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องโึรคไข้เลือดออก

976

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ แข่งทักษะสมิหลาวิชาการ

โครงการ แข่งทักษะสมิหลาวิชาการ

838

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนเสาธงต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 3-7 เม.ย. 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดปลักปอม

โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนเสาธงต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 3-7 เม.ย. 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดปลักปอม

909

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอตะโหมดสัมพันธ์ วันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ สนามโรงเรียนตะโหมด

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอตะโหมดสัมพันธ์ วันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ สนามโรงเรียนตะโหมด

2175

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย วันที่ 2 ก.พ. 2561 ณ สนามเทศบาลตำบลควนเสาธง

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย วันที่ 2 ก.พ. 2561 ณ สนามเทศบาลตำบลควนเสาธง

938

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561  ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำสงขลา

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561 ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำสงขลา

878

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานเมาลิดกลาง วันที่ 30 ธ.ค. 2560 ณ มัสยิดบ้านควนล่อน (นูรุตตักวา)

โครงการจัดงานเมาลิดกลาง วันที่ 30 ธ.ค. 2560 ณ มัสยิดบ้านควนล่อน (นูรุตตักวา)

919

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอน แจกปฎิทินอิสลามประจำเดือนรอมฎอน ให้กับมัสยิดภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง

โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอน แจกปฎิทินอิสลามประจำเดือนรอมฎอน ให้กับมัสยิดภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง

918

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 ม.ค. 2561 ณ เทศบาลตำบลควนเสาธง

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 ม.ค. 2561 ณ เทศบาลตำบลควนเสาธง

974

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...