ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลควนเสาธง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนเสาธง เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
755
30 พฤศจิกายน 544

19 มกราคม 2567