ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเก็บขยะ บริเวณ<br>เทศบาลและถนนหน้าเทศบาลตำบล<br>ควนเสาธง ทำความดีเพื่อถวายแก่<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br>ภูมิพลอดุลยเดช
1099
30 พฤศจิกายน 542

2 พฤศจิกายน 2559