ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-601537 , 074-601434
ท่านต้องการให้เราปรับปรุง
ในส่วนไหนมากที่สุด


แหล่งน้ำ

  
 

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง

  เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ถนนแม่ขรี - โหล๊ะจังกระ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 074-601537 โทรสาร 074-601539  
E-mail : saraban@khuansaothong.go.th / khuansaothong@yahoo.com
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs